Auttaa
Avartaa
Voimavaraisella otteella
Avointa luotsausta uuteen

AAVA Kokonaisuus – työnohjaus, coaching ja koulutuspalvelut

AAVA Kokonaisuus ja AAVA Työelämäpalvelut on vuonna 2018 toimintansa aloittanut työelämän, koulutuksen ja coachingin asiantuntijayritys.

Palvelut voivat olla yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöohjausta. Ohjauspalveluja saa suomen ja englannin kielillä. Keskiössä ovat työelämäasiantuntijuus ja ohjausosaaminen.

Arvoina

  • Voimavaralähtöisyys – kohtaaminen ja läsnäolo sekä voimavarojen vahvistaminen
  • Kumppanuus – aito vuorovaikutus, dialogisuus
  • Tuloksellisuus – asiakkaan tavoitteet, oppiminen ja kehittyminen, palaute, arviointi
  • Yhteisövastuu – prosessin ohjaaminen, luottamus ja luottamuksellisuus

Varpu Aaltonen
KM, työnohjaaja ja prosessikonsultti
(STOry)

Ota yhteyttä ›

Voimavarakeskeinen työnohjaaja ja prosessikonsultti

Työotteeni on joustava ja tavoitteisiin tähtäävä. Ohjaustani kannattelee arvojen lisäksi dialoginen lähestymistapa, jonka mukaisesti valmennettava on oman elämänsä asiantuntija.

Voimavarakeskeisenä työnohjaajana käytän asiakastyössä dialogisia menetelmiä. Voimavarakeskeinen työnohjaus on menetelmä, jonka avulla työnohjaaja ja työntekijä (tai työntekijät) etsivät uusia tai vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintatapoja erilaisiin työelämään liittyviin kysymyksiin, vaikeuksiin, ongelmatilanteisiin tai kehittämiseen.

Työkaluina voimavarakeskeisessä työnohjauksessa ovat dialogisuuden lisäksi ratkaisukeskeisyys, reflektiivisyys ja narratiivisuus. Tavoitteenani on, että ihmiset tulisivat kuulluiksi työnohjauksessa ja yhdessä ajattelemalla ja ajatuksia jakamalla ihmisten toimijuus työelämässä vahvistuisi. Parhaimmillaan voimavarakeskeisyys ja dialogisuus inspiroivat ja energisoivat työnohjaukseen osallistuvien työtä ja elämää.

Vahvuuteni on monipuolinen osaamiseni työelämän eri alueilta. Näkökulmani tämän päivän työ- ja opiskeluelämään kumpuavat erilaisista kohtaamisista ja dialogeista. Räätälöin palveluni asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Osaava ja kokenut verkostoni on tarpeen mukaan käytettävissä, jotta voimme saavuttaa parhaan mahdollisen lopputuloksen.

 

Lue lisää ›

Yhteisen ymmärryksen rakentaminen

Voimavarakeskeinen työnohjaus lähtee liikkeelle Sinun ja Teidän tarpeistanne ja tästä hetkestä. Työnohjausprosessi rakennetaan yhdessä. Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa tulet kuulluksi.

"Kuulluksi tuleminen on yhtä tärkeää kuin hengittäminen." Jaakko Seikkula

Ota yhteyttä ›

Ota yhteyttä

Olen sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.


On valo syttynyt ikkunaas.
Olet kotona taas.
Olen kaivannut sinua sinne.


Lauri Viita

Yhteystiedot 0400 794 105