AAVA
koulutusta, ohjausta, valmennusta

AAVA Koulutuspalvelut

AAVA Koulutuspalveluihin kuuluu opiskelijaohjaus, uraohjaus sekä yrittäjyysohjaus. Autan tarvittaessa opiskelijaa opintojen etenemiseen liittyvissä kysymyksissä ja annan uraohjausta esimerkiksi silloin, kun tarve kartoittaa erilaisia uravaihtoehtoja on syystä tai toisesta ajankohtainen. Saat kauttani myös ohjausta yrityksen perustamiseen tai jo olemassaolevan yritystoiminnan suunnanmuutoksiin. Ohjauspalveluja saa suomen ja englannin kielillä.

Varpu Aaltonen
KM, työnohjaaja ja prosessikonsultti
(STOry)

Ota yhteyttä ›

Opiskelijaohjaus

Opiskelijaohjaus ja opiskelijapalvelut auttavat opiskelijaa opintoasioissa ja opintotavoitteiden saavuttamisessa.

Tutor eli koulutusvalmentaja tukee opiskelijaa saavuttamaan opintotavoitteitaan ja siirtymään opinnoista työelämään tai jatkokoulutukseen mahdollisimman sujuvasti sekä mahdollistaa kouluttajan ja opettajan keskittymisen ydintehtäväänsä. Palvelu toimii oppilaitoksen tavoitteiden ja toimintatapojen mukaisesti.

Yksilö- tai ryhmätoimintana toteutettava palvelu työnhakijoille ja opiskelijoille voi sisältää seuraavaa:

  • Ratkaisujen löytäminen arjen ongelmiin opintojen etenemisen mahdollistamiseksi
  • Vaihtoehtojen kartoittaminen
  • Nivel- eli siirtymävaiheissa apua ja tukea työhön tai jatko-opintoihin

Opiskelijaohjaus voi tapahtua face-to-face, videopuheluna, puhelinyhteyden kautta tai verkossa keskustellen. Ohjauskielinä suomi tai englanti.

Uraohjaus

Uraohjauksen tavoitteena on saada vastauksia erilaisiin työelämään liittyviin kysymyksiin, jotka voivat koskea esimerkiksi uralla etenemistä, jatkokouluttautumista, vapaa-ajan ja työn yhteensovittamista, työnhakua tai työkykyasioita. Ohjattavat voivat olla työssä, opiskelemassa tai työnhakijoina.

Uraohjaus lisää työntekijän tietoisuutta omista voimavaroistaan, henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, uran varrella jo kertyneistä ja vielä kehitettävistä taidoistaan, mahdollisista kasvun rajoitteistaan, itselle tärkeistä tavoitteistaan sekä työarvoistaan.

Uraohjaus voi olla ajankohtainen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Koet tarvetta ammatilliseen suunnanmuutokseen tai työn vaihtamiseen
  • Halu tukea työntekijöiden tulevaa menestymistä, esimerkiksi irtisanomistilanteissa
  • Työnkuva ja/tai organisaatio muuttuu
  • Syntyy tarve arvioida omia kompetensseja

Uraohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäohjauksella sekä videopuhelun välityksellä. Uraohjauksen teema ja kesto räätälöidään tilaajan tavoitteiden mukaisiksi ja sitä voidaan yhdistää myös muihin palveluihin. Ohjauskielinä suomi tai englanti.

Yrittäjyysohjaus

Yrittäjyysohjauspalvelu on yrittäjyyttä pohtiville, yrityksen perustamisvaiheessa oleville ja jo yritystoimintaa täyspäiväisesti tai osa-aikaisesti harjoittaville yrittäjille.

Yrittäjyysohjauksessa ohjaajan tehtävänä on tukea asiakasta niin, että hän itse oppii itsestään. Tarkoitus on tukea asiakkaan omaa pohdintaa yrittäjyydestä ja itsestään yrittäjänä. Tavoitteena on herätellä näkemään vallitseva tilanne ulkopuolisen silmin ja antaa vinkkejä sopivista tiedonlähteistä.

Aloittava yrittäjä

Yrittäjyysohjaus sisältää apua yrittäjyyden suunnittelemisessa ja sparrausta oman idean ympärillä. Käymme läpi konkreettisia välineitä oman yrittäjyyden aloittamiseen ja käsittelemme yritystoiminnan aloittamista kokonaisuutena, johon kuuluvat sekä työ että arki.

Yrittäjyysohjausta toteutetaan kasvotusten yksilöllisillä tai ryhmätapaamisilla sekä videopuheluohjauksena. Ohjauskielinä suomi tai englanti.

Ota yhteyttä ›

Ota yhteyttä

Olen sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.


Yhteystiedot 0400 794 105