AAVA
palvelut työelämälle

Asiakkaan tavoitteet
Aito vuorovaikutus
Voimavarojen vahvistaminen
Arviointi

AAVA Työelämäpalvelut

AAVA Työelämäpalvelut tarjoaa yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjausta. Palvelujani ovat työnohjaus, esimiesohjaus ja fasilitointi. Ohjauspalveluja saa suomen ja englannin kielillä. Keskiössä ovat työelämäasiantuntijuus ja ohjausosaaminen.

Varpu Aaltonen
KM, työnohjaaja ja prosessikonsultti
(STOry)

Ota yhteyttä ›

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, ajatusten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Lue lisää täältä »

Noudatan työnohjauksessa Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) eettisiä periaatteita. Lue lisää täältä »

Työnohjauksen keskiössä ovat työn haasteet joko yksilön tai yhteisön näkökulmasta. Systeeminen ja ratkaisukeskeinen viitekehys työnohjauksessa tarkastelee aina työtä, työntekijää ja kutakin tilannetta kokonaisuutena, jossa jo pienillä muutoksilla voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia. Muutokset voivat koskea esimerkiksi työn tekemisen tapoja, yhteistyötä, työssä jaksamista ja koettua työn mielekkyyttä.

Räätälöity työnohjaus on koko työyhteisön etu

Työnohjaus on aina tavoitteellista ja työlähtöistä. Vaikka kaikki työnohjauksen keskustelut ovat luottamuksellisia, keskustellaan myös työnantajan kanssa ohjauksen tavoitteista ja saavutetuista tuloksista.

Työnohjaus räätälöidään aina asiakkaan toiveen ja tilanteen mukaan. Se voidaan toteuttaa joko yksilöohjauksena, ryhmäohjauksena tai työyhteisötyönohjauksena. Työnohjaukset järjestyvät toimitilassani tai muussa erikseen sovittavassa paikassa.

Esimiesohjaus

Esimiehet ja HR ovat isojen kysymysten äärellä, kun he kohtaavat erilaisia työyhteisön ja työkyvyn haasteita. Työntekijöiden tulisi olla työkykyisiä ja usein on tartuttuva jo hiljaisiin signaaleihin. Keinoja ei välttämättä aina nähdä varsinkaan ristiriitatilanteissa.

Esimiesten ja HR:n ohjaamisessa korostuu esimiesten työkalupakin kokoaminen ja dialoginen lähestymistapa. Esimies on oman työnsä asiantuntija ja hän myös kannattelee organisaationsa arvoja.

Esimiesohjauksella kohti yhteisiä tavoitteita

Esimiesohjauksessa edetään ratkaisuja hakien niin, että esimiehet voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla ohjatessaan työntekijöitä kohti yhteistä tavoitetta.

Esimies varmistaa, että ihmiset tulevat kuulluiksi ja saavat jakaa ajatuksiaan. Ihmisten toimijuus omassa työssään vahvistuu ja he kokevat itsensä osana organisaation kokonaisuutta.

Esimiehen oma toimintatyyli ja siinä kasvaminen on tarpeen mukaan keskiössä.

Esimiesohjauksen palvelut voidaan räätälöidä myös puhelimitse tai videopuhelulla, toteutustapana esimerkiksi henkilökohtainen ohjaus tai työyhteisössä järjestettävä ryhmävalmennus.

Fasilitointi

Fasilitaattori toimii prosessinohjaajana ja on puolueeton auttaessaan ryhmiä tulemaan entistä tehokkaammiksi.

Aina, kun ryhmä kokoontuu käsittelemään jotain asiaa esimerkiksi kokouksessa tai työpajassa, on tilanteessa kaksi eri ulottuvuutta: itse asiasisältö ja prosessi, jonka mukaan sitä käsitellään. Käsiteltävää asiasisältöä voivat olla esimerkiksi ryhmässä syntyvät ideat, ehdotukset ja päätökset.

Prosessi, eli se, miten ihmiset työskentelevät yhdessä, on keskiössä. Fasilitoinnin tavoitteena on helpottaa ryhmän toimintaa, auttaa sen jäseniä yhdistämään tietotaitonsa ja auttaa ryhmää saavuttamaan asetetut tavoitteet. Tämä tapahtuu osallistavilla ryhmätyömenetelmillä, jotka valitaan tavoitteen mukaan. Työskentelyä ohjaa fasilitaattori, joka ei ota kantaa käsiteltäviin asioihin.

Ota yhteyttä

Olen sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.


Yhteystiedot 0400 794 105